"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Divan edebiyatından bir şeyler okumam en son lise yıllarında kalmıştı, bir de üniversiteye hazırlanırken, divansever :) hocamızın aralarda okuduğu beyitler var hatırımda kalan. Şimdilerde İskender Pala'nın Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk'ını okuyorum ya, acayip haz vermeye başladı, kitaba serpiştirilmiş beyitler. Her biri oturup saatlerce anlatmaya çalışacağımız şeyleri iki cümlede ne de güzel dillendiriyor.

Hoşuma giden bazı beyitleri buraya alıntılamak istiyorum, hem zihnime iyice yerleşsin, hem de blogu okuyanların yüzlerine doğu'nun rüzgarları değsin, diye.

"Yıkanlar hatır-ı naşadımı ya Rab şad olsun
Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun" Naili

"Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey Kimsesizler Kimsesi" Ruşeni

"Canandan mahabbet alıp verdiler bana
Sonra benim de canımı canane vediler" İzzet

"Aşk olduğu yerde mahfi olmaz
Aşk içre olan karar bulmaz" Fuzuli

"Gehi vuslatta aşık, gah mehcur
Bu dünyadır gehi matem, gehi sur" Baki

"Öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir
Ben kimim, saki olan kimdir, mey ü sahba nedir" Fuzuli

"Ben de Mecnundan füzun aşıklık isti'dadı var
Aşık-ı sadık benim, Mecnun'un ancak adı var" Fuzuli

"İş bu mana-yı bedihi görünen gün gibidir
Ömür bin yıl da olsa yine bir gün gibidir" Arif

"İlim kesbiyle paye-i rif'at
Bir hayal-i muhal imiş ancak
Aşk imiş her ne var alemde
İlim bir kıyl-ü kal imiş ancak" Fuzuli

Not: Harflerin şapkalarını ekleyemedim klavyede, bilginize...