"Hüsn-ü Aşk" okumaları-1Şeyh Galip'in 2220 beyitten oluşan eseri, İlahi Aşka ulaşmanın zorluklarını anlatır; eser masal unsurları, tasavvuf ve şiir üçlüsü üzerine kurulmuştur*

Benim okuduğum versiyonu, Mehmet Sadık tarafından nesre çevrilmiş ve 2000 yılında yayınlanmış. Sadık, eseri nesre çevirirken, anlaşılmayı kolaylaştırma adına günümüz türkçesini kullanmış.

Bu çalışma Eski Türk Edebiyatının manzum metinlerinden, modern nesir çıkarma denemesidir, diyor; Mehmet Sadık.

-Ruhlar Allah'ın hediyesidir. Peygamberlerin Şahı'nın yolunun toprağıdır. Hakka en yakın melekler dahi onun mekansızlık aleminin kapıcılarıdır. **

-Mirac'ı Anlatan Bölüm;

...Bu karanlık gece bir nur ayinesi oldu ve sevgili sevgiliye yüzünü gösterdi.

...O nurlu ayağını özengiye basar basmaz kendini vahdet evinde buldu. Ne zemin ne zaman kaldı, her şey bir anda yok oldu. Vahdet okyanusu coşunca madde manaya döndü. Ansızın en son yer görünerek kulluğun sırrı ortaya çıktı. O secde eden oldu, Hak da secde edilen. Bu makama görünen gizli makam dendi. Peygamberlerin ruhları cemaat olup onun arkasında namaz kıldılar, başka olanları da Allah bilir.***

- Ey rahmeti sonsuz olan Rahman, lütfunla ben köleni sevindir. Sonsuzluk nimetini isteyen bu fakir Galip Es'ad kulun suçludur ama senin ümmetindir. Ümidi senin şefaatindir. Senin şefaatin olmazsa dindarların hali perişandır. Ben büyük günahkarım, ama her isteğime ulaşmam için senin müjden var.*****

*Hüsn-ü Aşk/Şeyh Galip/Yeni Kuşak Yayınları/Ankara 2000 - Önsöz

**a.g.e. sayfa:7

***a.g.e. sayfa:10

****a.g.e. sayfa:14

Bu blogdaki popüler yayınlar

"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Rabbişrahli ve sadri!

günlerimiz bitecek bir gün saya saya*