"Hüsn-ü Aşk" okumaları-2

-Aşktan başka hiçbir şey söz incisini harcamaya değmez. Bu binlerce tekrarlanmış da olsa o ebedi olduğundan zarar vermez. Alem aşk derdine alışmıştır, onunla içiçedir. Bunun haricindekiler keder, elem ve uğursuzluktur. Şayet bu yolu idrak ettinse, senin yolunun üstüne hırsız çıkmaz. *
Ben-i Muhabbet Kavmini anlatırken;
-Vadileri cam şişesinin kırıkları ve kumlar sayısınca hüzün ve matemle doluydu. Çadırları yoksulluk ahının dumanı ile dolu, sohbetleri feryat ve figandı. Her biri bir güzele vurgun, ağızları kılıç gibi kanlı idi.Erzakları ansızın gelen bela ve musibet, sanki başlarına devamlı ateş yağardı. Kıvılcım taneleri eker, paramparça olmuş kalpler biçerlerdi. Onlar söze çok değer verirlerdi. Mecnun'un da o kabileden olduğunu söylerler. Her kim ki aşk belasına düşmeyi dileyip düşerse elbette o ocağa mensuptur.**

*Hüsn-ü Aşk/Şeyh Galip/Yeni Kuşak Yayınları/Ankara 2000 sayfa:20
**a.g.e. sayfa:21

Bu blogdaki popüler yayınlar

"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Rabbişrahli ve sadri!

günlerimiz bitecek bir gün saya saya*