Rabbişrahli ve sadri!Hz. Musa'nın Duası

“Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli”
**
“Ey rabbim.

Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır.

Dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni”


(Taha:25-28)


ve

Hz. İbrahim'in duası

“Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti.
Rabbena ve tekabbel dua.
Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab”
**
"Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap.
Zürriyetimden de böyle insanlar yarat.
Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et.
Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.
(İbrahim:40–41)
***