uragan/günlük
bir nev'İ anı deposu

Rabbişrahli ve sadri!

etiketler: ,
Hz. Musa'nın Duası

“Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli”
**
“Ey rabbim.

Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır.

Dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni”


(Taha:25-28)


ve

Hz. İbrahim'in duası

“Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti.
Rabbena ve tekabbel dua.
Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab”
**
"Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap.
Zürriyetimden de böyle insanlar yarat.
Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et.
Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.
(İbrahim:40–41)
***
4 yorum:

Hz. Musa'nın duasinda "yefkahu kavli" den önce "ve" yok arkadaşlar onu düzeltirsek iyi olur


uragan3@gmail.com
''Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan
akmak ne hoş.
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.''
Mevlana
27 Mart 2013

Blog Widget by LinkWithin