"Mesnevi Okumaları" & "Sevda Dedim" / istek parça yayınımız hafta boyunca sürecektir :)

 • Bu nefsimiz cehennemin parçası olduğu için, parçalar da daima bütünün tabiatını taşır.
 • Onu öldürecek ancak Hakkın ayağıdır/iradesidir. Onun yayını haktan başka kim çekebilir?
 • Yaya ancak doğru ok konur. Bu yayın ters ve eğri okları vardır.
 • Ok gibi doğru ol, yaydan kurtul. Çünkü yaydan şüphesiz doğru oklar sıçrar.
 • Dış savaştan dönünce, iç savaşa yöneldim.
 • -Biz- "Küçük cihattan döndük"üz. Peygamberle büyük cihattayız.
 • Bu Kaf dağını iğneyle kazmak için Hak'tan kuvvet, başarı ve destek istiyorum.
 • Saflar yarmayı kolay aslanlık bil. Kendini yenendir aslan.
(sayfa.81/beyit no:1384-1391 arası/ "Küçük cihattan büyük cihada döndük"ün yorumu)

***
 • Ey oğul! Hak her şeyi kuşatır. İşi onu başka işten alıkoymaz.
 • Şeytan "beni azgınlığa uğrattığından dolayı" dedi, alçak şeytan kendi fiilini gizledi.
 • Adem "nefsimize zulmettik" dedi. O bizim gibi, Hakkın fiilinden gafil değildi.
 • Edebinden dolayı suçta, Hakkı gizli tuttu/anmadı. O suçu kendine ait görmekle yarar elde etti.
 • Tövbe etmesinden sonra Hak, ona dedi "Ey Adem! Sen de o günahı ve sıkıntıları ben yaratmadım mı?
 • Benim takdirim ve kazam değil miydi o? Özür dilerken onu nasıl gizledin?"
 • "Korktum, edebi bırakmadım" dedi. Hak "Ben de onun için seni makbul tuttum"
(sayfa.85/beyit no:1488-1495 arası)

***
 • Bilgisizliğe gelirsek, onun zindanıdır o. İlme gelirsek, onun sarayıdır o.
 • Uykuya gelirsek, onun sarhoşlarıyız. Uyanıklığa gelirsek, onun ellerindeyiz.
 • Ağlarsak onun rızık veren bulutuyuz. Gülersek, o zaman onun şimşeğiyiz.
 • Öfke ve savaşa gelirsek, onun kahrının yansımasıdır. Brışa ve özür dilemeye gelirsek, onun sevgisinin yansımasıdır.
 • kıvrım kıvrım dünyada biz kimiz? Elif gibi. Onun/Elif'in bizatihi nesi var? hiç hiç.
(sayfa:85/beyit no 1511-1516 arası/ "Nerede olursanız, o sizinledir"(hadid-4) ayetinin tefsiri)

***
 • Sözün yararı yoksa söyleme. Varsa, itirazı bırak ve şükür ara.
 • Allah'a şükretmek, her boynun borcudur; kavga etmek ve yüz ekşitmek değil.
 • Ekşi suratlı olmak şükür olsaydı, evet, kimse sirke gibi şükredici olmazdı.
(sayfa.86/beyit no.1525-1528 arası)

***

Warrior, "sevda dedim" i son dinleyişimin üzerinden en az altı ay geçti, sayende ben de dinlemiş oldum. Fakat kayıt pek temiz değil, idare edicen artık:) Eşref Ziya'nın en sevdiğim ilahilerinden biri bu, sağol.
"Kendini yenenlerden olma gayreti"ni yeşertsin içimizde, mevla!
Hayırlı Cumalar.