"Mesnevi Okumaları"


 • Susuzlar alemde su ararlarsa, su da alemde susuzları arar.

(s.93/beyit no:1741) • Ey dost! Aşıkların hayatı ölümdedir. Gönül vermede ancak gönül bulursun.

 • Ben yüz naz ve cilveyle gönlünü aradım. O usanarak bana bahane etti.

 • "Artık bu akıl ve can sana gömülmüştür" dedim, dedi ki: "Git git bana bu efsunu okuma.

 • Ben düşündüğünü bilmez miyim? Ey iki gözlü! Dostu nasıl gördün?"

 • Ey ağırcanlı! Onu hor gördün. Çünkü onu çok ucuza satın aldın.

 • Ucuz alan ucuz verir. Çocuk, bir mücevheri bir ekmek somununa verir.

 • Kendisinden öncekilerin ve sonrakilerin aşklarının gömüldüğü aşka daldım.

 • Onu kısaca söyledim. Onu anlatmadım. Yoksa hem idrak yanar, hem dil.

(s.93/beyit no:1752-1759 arası) • Ey eski dünyaya yeni can sen! Cansız ve gönülsüz bedenden feryat dinle.

 • Gülü anlatmayı bırak, Allah aşkına, gülden ayrı kalan bülbülün açıklamasını yap.

(s.95/beyit no:1801-1802) • O, halkı kendine tutkun görünce gururla kendinden geçer.

 • O bilmez ki şeytan onun gibi binlercesini ırmak suyuna atmıştır.

 • Dünyanın lütfu ve yaltaklığı güzel bir lokmadır. Onu daha az ye, çünkü ateş dolu bir lokmadır.

 • Ateşi gizli ve zevki aşikardır, dumanı işin sonunda ortaya çıkar. • Nefis, çok övgülerle Firavun olur. Tevazuuyla alçak gönüllü ol, büyüklenme.

 • Elinden geldiğince kul ol; sultan olma. Zahmet çek, top gibi ol; top sopası/çevgen olma

 • Yoksa letafetin ve bu güzelliğin kalmayınca, o dostlara senden bıkkınlık gelir."

(s.96/ beyit no:1852-1856 arası - s. 97 / beyit no:1867-1870 arası /Halkın saygıda bulunmasının ve parmakla gösterilen olmanın zararı) • Ey Allahım! Ey lütfu ihtiyaç gideren! Hiç kimseyi seninle birlikte anmak doğru değildir.

 • Bu kadar doğru yolu göstermeyi sen bağışladın, böylece bununla ayıbımızı örttün.

 • Önceden bağışladığın bir damla bilgiyi denizlerine ulaştır.

 • Canımda bir damla ilim var onu arzudan ve vücut toprağından kurtar,

 • Bu topraklar onu örtmeden önce; bu rüzgarlar onu emmeden önce.

 • Gerçi onu emse de onlardan geri almaya sen kadirsin.

 • Havada bulunan veya dökülen damla, senin kudret hazinenden nasıl kaçar?

 • Yokluğa girse yahut yüz yokluğa girse, sen onu çağırınca başından ayak yapar o

(s.97/beyit no:1880-1889 arası / "Allah'ın dilediği olur"un yorumu


Bu blogdaki popüler yayınlar

"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Rabbişrahli ve sadri!

günlerimiz bitecek bir gün saya saya*