karabasma iz olur

*: ahmet telli    **: ismet özel
1. "... Bataklıktaki suyun da bir su yanı vardır. Çürüyen bir bedenin bile dayanılabilir kokusuna.
Kutuda kalan son bir yudum su, bu bile değildi artık. Küstü, öldürdü kendini su...

Su çürüdü...
Adımdan gayrısını bilmiyorum" A.T*

2."...Hayat
dört şeyle kaimdir, derdi babam
su ve ateş ve toprak.
Ve rüzgâr.
ona kendimi sonradan ben ekledim
pişirilmiş çamurun zifiri korkusunu
ham yüreğin pütürlerini geçtim
gövdemi alemlere zerkederek
varoldum kayrasıyla Varedenin
eşref-i mahlûkat

nedir bildim." İ.Ö**

*******************

ikisi arasında nice seste, sözde
ziyadesiyle
git-gel ve gel-git.
kapattım, dinledim.
ki ihtiyacı vardı gözlerimin

kapaklarını açabildiğim vakit, söz
sesin önüne geçti.
az sürdü,
kaldıramadı karışan harflerin ağırlığını

çünkü.

şimdi "ham yüreğin pütürlerini geç"** mek gerekse de,
"yoruldum gereklilik kipinde yaşamaktan"*
ve hem
"adımdan gayrısını bilmiyorum"*

"amentü" deyip başa almalı ya, yok takatim.
demliğin boynu bükük, çay içime işlemiş
bu akşam içilmeyesi...

yatıver hadi, var git uyu
boş kovukların geberesice'si.

************************
Yıldızların arası alttakiler üzerine yazıldı. Olanları hatırla ama . bilemek, . yeşertmek için değil. Bir daha bunların olmasına izin verme, neden olma, tut şu çeneni her ne olursa, sonra çok vurursun kafanı taştan taşa .


* bi..., küçücükmüşsün meğer, çocuğum gibi geldin bana bugün, sarılınca. Ben nasıl görememişim senin tarafından, empati empati!!!, oysa ki hep kendime acımıştım ben.
** bü...; sen adam olmayacaksın, işe yaramıyor ısrar etme, üstüne düşeni yap sadece, biliyorsun onu da.
*** an..; küstü, öldürdü kendini su.
**** a.. ; bi de üstüne sen sitem etmeseydin.
***** ne ala di mi ama? tabi ya!!!

...

"hepsi mi bi güne?
hepsi mi bugüne? "
diye sorma

"buna da şükür", de.

...

dedim.

...

iyi karabasanlaaaar, en bunaltanından.

...

ey rabbim; muhafazanı esirgeme, merhamet et.

Bu blogdaki popüler yayınlar

"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Rabbişrahli ve sadri!

günlerimiz bitecek bir gün saya saya*