E.D.D* / yüzleşme ve son

"Sosyolojik durumun konuşmasına izin vermeyen bir zihniyetin siyaset yapması ya da sosyoloji yapması inanılmaz bir tahakküm demek. Bu tahakkümü kırmak için entellektüelin kendini sorunsallaştırması, kendisinin sahip olduğu dilin bizzat sorun olduğunu düşünmesi gerekiyor. yani demokratlaşması, mütevazılaşması, etrafında olup bitenleri dinlemesi ve ötekileri sadece anlaşılmayı bekleyen pasif yaratıklar değil, kendisininkilerle eşit değerlerde bilgiye sahip insanlar olarak görüp, onlarla konuşmayı becermesi gerekiyor.

Ve sadece entellektüelleri değil, stratejinin hüküm sürdüğü topraklarda daha insanca bir yaşamın kurulması yani gene var olan strateji içinden daha insanca bir strateji çıkması için gündelik hayatın taktiklerini, pratiklerini kıymetlendirmek gerekiyor. Bu çok yönlü bir mücadele... Eskinin keşfedilmesi mesela.. Bu mutlak bir keşif ve mutlak bir geriye dönüş olmayacak ama bugünü yeniden düşünmemizi için bugünü sorunsallaştırmak için o eskiye, eskiyle konuşmaya ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda üstü örtülmüş belleklerimizle konuşmaya; kendimizle, devletle ve toplumla yüzleşmeye ihtiyacımız var. Çocuklarla, çocukluk hallerimizle, kadınlarla, Ermenilerle, Kürtlerle, dindarlarla, adam yerine konmamış toplumsal kesimlerle, velhasıl bu topraklarda modernlik adına otoriter zihniyetin ezip sindirdiği insanlarla konuşmaya ihtiyacımız var. Bu konuşmayı becerebilirsek, hem insanların kafasını esir alıp iğdiş eden milliyetçiliğin hem de kimlikçi kategorilerin parçalama riskinden kurtulmak ve bir bütünlük ve tekillik olarak insanın kıymet kazanması mümkün olacak..."


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Rabbişrahli ve sadri!

günlerimiz bitecek bir gün saya saya*