"Mesnevi Okumaları" yeniden ve kaldığım yerden


6 nisan - 7 temmuz 2008 arasında Mesnevi'den etiketli alıntıları yayınlamışım, Rumi'den.
Ne çok şey kattı bana Mesnevi, ruhuma dokundu ve onu bazen baharlardan bir taze bahar,
bazense yangın yerine çevirdi.
Ama hepsi sonunda bir şeye hizmet etti, elhamdülillah.


Sen kendin için ön, arka düşünüyorsan, bedene bağlısın ve candan yoksunsun.
Alt, üst; ön, arka vücudun özelliğidir. Yönsüzler, aydın canın kendisidir.
Sen; kısa görüşlü gibi sanmaman için Padişahın/Allah'ın pak nuruyla gözünü aç.
Sen hep üzüntü ve sevinçtesin, yeter. Ey Yokluk! Yokluğun önü arkası nerdedir?
Yağmurlu gündür, geceye kadar yürü. Bu yağmurdan değil; Hakkın yağmurundan.

(s.101/ beyit no: 2007-2012)


Bu blogdaki popüler yayınlar

"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Rabbişrahli ve sadri!

günlerimiz bitecek bir gün saya saya*