Ey Rabbim onların bayrağını yeryüzünde dalgalandırma!!! *

...........

Allah'ım bizim kaderimiz senin elindedir
Ve bizim işlerimizin tümü, Sana döner
Ve bizim durumumuzdan habersiz değilsin
Iztırabımızı sana bildiririz

Üzüntü ve şikayetimizi de sana bildiririz
Zalimlerin adaletsizliğini yalnız Sana şikayet ediyoruz,
ve facirlerin zulmünü,
ve ihanet eden suçluların cezasını,
Allah'ım zalimler karanlığı gerçekten uzattılar.
dinsizlerin kinleri derine uzanmış,
ve yöneticiler suçlular...

Allah'ım onların üzerine doğruluk eli gönder
kötülüğü onunla kaldır
Ve bizim izzetimizi geri döndür
..................

amin...

*Kabe imamı Şeyh Muhammed el Muhsini'nin duasından bir bölüm / Tamamı / Videosu

Bu blogdaki popüler yayınlar

"Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun"/"Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk" okumaları

Rabbişrahli ve sadri!

günlerimiz bitecek bir gün saya saya*