Kayıtlar

Mart, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kulluk hakkında;

Resim
"Dünyada unutulmaması gereken bir şey var. Her şeyi unutsan da onu unutmasan korku yok. Fakat her şeyi yerine getirsen, hatırlasan, unutmasan da onu unutsan hiçbir şey yapmamış olursun. Hani bir padişah seni belli bir iş için köye yollasa, sen de gitsen de o işten başka yüzlerce iş başarsan, hangi iş için gittiysen onu yapmadın, başarmadın ya, hiçbir iş başarmamış sayılırsın. Şu halde insan dünyaya tek bir iş için gelmiştir, maksat odur. Onu başarmadı mı, hiçbir iş başarmamış demektir"
Mevlana Celaleddin Rumi, Fihi Ma Fih,
(çev. ve nşr. Abdülbaki Gökpınarlı), İstanbul, Remzi Kitabevi, 1959, s:12

Eyvallah

Resim
''Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.'' 

Mevlana